શ્રી. કાન્તિ ભટ્ટ હવે સ્વર્ગસ્થ છે.

ગુજરાતી પ્રતિભા પરિચય

જાણીને બહુ જ દુઃખ થયું કે, જાણીતા પત્રકાર, લેખક અને ચિંતક શ્રી. કાન્તિ ભટ્ટ અવસાન પામ્યા છે.
તેમનો પરિચય સુધારા વધારા સાથે અહીં …

સ્વ. કાન્તિ ભટ્ટ

View original post

One Response to શ્રી. કાન્તિ ભટ્ટ હવે સ્વર્ગસ્થ છે.

  1. smdave1940 કહે છે:

    કાન્તિભાઈ ભટ્ટ આરોગ્ય વિષે અને તેમાં પણ કુદરતી ઉપચારો વિષે સારું લખતા હતા.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: