‘અભીવ્યક્તી’ રૅશનલ વાચનયાત્રા

નવેમ્બર 24, 2020

http://www.govindmaru@wordpress.com

GOVIND & MANI MARU   

eMail : govindmaru@gmail.com     Cell : 9537 88 00 66

405, Saragam Apartment, Kashi Baug, Opp. First Gate of Agril. University,

Vijalpore, PO: ERU A.C. – 396 450 Dist.: Navsari

Blog : www.govindmaru@wordpress.com


વીવેકબુદ્ધીવાદ શું અને શા માટે?

નવેમ્બર 24, 2020

worth reading and download e-book too at https://govindmaru.com/e-books/

‘અભીવ્યક્તી’

આગામી વર્ષ 2021ના ફેબ્રુઆરી માસમાં આંધ્રપ્રદેશના રૅશનાલીસ્ટરવીપુડી વેંકટાદ્રી100 વર્ષ પુરા કરશે. આ વડીલના કેટલાક અંગ્રેજી પુસ્તકોનો આધાર મેળવી, ‘માનવવાદ’ અને ‘રૅશનાલીઝમ’ને લગતા કેટલાક પાયાના ખ્યાલોની ચોખવટ કરવા તૈયાર કરેલ પુસ્તીકાના ‘સમ્પાદકોની વાત’ પ્રસ્તુત છે…

View original post 718 more words