રાજદ્વારી છેતરપીંડી

જેની જીભ ખુશામત–ખોર હોય, ચામડી ગેંડા જેવી બરછટ, અસંવેદનશીલ હોય, આત્મા બુઠો હોય, તે સફળ રાજકારણી બની શકે છે.

‘અભીવ્યક્તી’

શું અધ્યાત્મ અને ધર્મ જેવી ઉદાત્ત ભાવનાઓ વીકૃત કરીને ધર્માચાર્યો લોકોને છેતરી રહ્યા છે? તે જ રીતે રાષ્ટ્રભક્તી, રાષ્ટ્રસેવાના નામે રાજકારણીઓ પણ લોકોની સાથે છેતરપીંડી કરે છે?

View original post 1,667 more words

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: