વીવેકબુદ્ધીવાદ શું અને શા માટે?

worth reading and download e-book too at https://govindmaru.com/e-books/

‘અભીવ્યક્તી’

આગામી વર્ષ 2021ના ફેબ્રુઆરી માસમાં આંધ્રપ્રદેશના રૅશનાલીસ્ટરવીપુડી વેંકટાદ્રી100 વર્ષ પુરા કરશે. આ વડીલના કેટલાક અંગ્રેજી પુસ્તકોનો આધાર મેળવી, ‘માનવવાદ’ અને ‘રૅશનાલીઝમ’ને લગતા કેટલાક પાયાના ખ્યાલોની ચોખવટ કરવા તૈયાર કરેલ પુસ્તીકાના ‘સમ્પાદકોની વાત’ પ્રસ્તુત છે…

View original post 718 more words

One Response to વીવેકબુદ્ધીવાદ શું અને શા માટે?

  1. Govind Maru કહે છે:

    આદરણીય મહેન્દ્રભાઈ સાહેબ,

    ‘અભીવ્યક્તી’ બ્લૉગની પોસ્ટ ‘વીવેકબુદ્ધીવાદ શું અને શા માટે?’ને આપશ્રીના બ્લૉગ પર ‘રીબ્લોગીંગ’ કરવા બદલ આપનો ખુબ ખુબ આભાર..

    –ગોવીન્દ મારુ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: